Kirjautuminen

Tervetuloa sähköiseen lupa-asiointipalveluun

  • Rakennushankkeen tietojen keräämiseen ja hallintaan
  • Rakennuslupien hakemiseen
  • Yleisten alueiden lupien hakemiseen
  • Lupiin liittyvään kanssakäymiseen viranomaisten kanssa
Voit hakea palvelulla mm. sijoitus-, kaivuu-, aitauslupia
Yleisten alueiden ohjeet ja maksut