Tillgänglighetsredogörelse

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Trimble eServices Tomt ansökning och har upprättats den 16.12.2022. Tillgängligheten har granskats av Trimble.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller tillgänglighetskraven.

Lagstiftning gäller inte:

Karta omfattas inte av lagstiftningens krav. Det går att använda tjänsten utan karta.

Finns det brister i tillgängligheten på vår digitala tjänst?

Berätta oss om brister och vi ska göra vår bästa att korrigera brister.

Ge feedback:: xxx.

Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000