Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Förnyelseperiod 2.4.2024 - 1.5.2024

Allmän reserveringsperiod 2.5.2024 - 30.9.2024

Fria platser

Pal_LP1006 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP1007 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP1008 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP1009 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP1010 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP1011 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP1012 189,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP1013 189,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP1014 189,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP1015 189,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP1016 189,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP1017 189,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP1vi2 0,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP1vi3 0,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP1vi4 0,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP1vi5 0,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2001 81,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2002 81,00 € Välj >>
Pal_LP2003 81,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2004 81,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2005 81,00 € Välj >>
Pal_LP2006 81,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2007 81,00 € Välj >>
Pal_LP2008 81,00 € Välj >>
Pal_LP2009 0,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2010 81,00 € Välj >>
Pal_LP2011 81,00 € Välj >>
Pal_LP2012 81,00 € Välj >>
Pal_LP2013 81,00 € Välj >>
Pal_LP2014 81,00 € Välj >>
Pal_LP2015 81,00 € Välj >>
Pal_LP2016 81,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2017 81,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2018 81,00 € Välj >>
Pal_LP2019 81,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2020 81,00 € Välj >>
Pal_LP2021 81,00 € Välj >>
Pal_LP2022 81,00 € Välj >>
Pal_LP2023 81,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2024 81,00 € Välj >>
Pal_LP2025 81,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2026 81,00 € Välj >>
Pal_LP2027 81,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2028 81,00 € Välj >>
Pal_LP2029 81,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2030 81,00 € Välj >>
Pal_LP2031 81,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2032 81,00 € Välj >>
Pal_LP2033 81,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2034 81,00 € Välj >>
Pal_LP2035 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2036 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2037 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2038 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2039 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2040 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2041 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2042 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2043 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2044 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2045 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP2046 102,60 € Välj >>
Pal_LP3001 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3002 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3003 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3004 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3005 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3006 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3007 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3008 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3009 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3010 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3011 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3012 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3013 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3014 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3015 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3016 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3017 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3018 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3019 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3020 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3021 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3022 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3023 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3024 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3025 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3026 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3027 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3028 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3029 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3030 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3031 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3032 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3033 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP3034 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP4001 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP4002 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP4003 156,60 € Välj >>
Pal_LP4004 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP4005 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP4006 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP4007 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP4008 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP4009 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP4010 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP4011 102,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP4012 189,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP4013 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP4014 189,00 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP4015 156,60 € Kan inte reserveras >>
Pal_LP4016 189,00 € Kan inte reserveras >>