Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Förnyelseperiod 2.4.2024 - 1.5.2024

Allmän reserveringsperiod 2.5.2024 - 30.9.2024

Fria platser

Kou_LP1001 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP1002 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP1003 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP1004 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP1005 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP1006 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP1007 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP1008 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP1009 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP1010 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP1011 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP1012 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP1013 189,00 € Välj >>
Kou_LP1014 189,00 € Välj >>
Kou_LP1015 189,00 € Välj >>
Kou_LP1016 156,60 € Välj >>
Kou_LP1017 189,00 € Välj >>
Kou_LP1018 189,00 € Välj >>
Kou_LP1019 189,00 € Välj >>
Kou_LP1020 156,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP1021 189,00 € Välj >>
Kou_LP1022 189,00 € Välj >>
Kou_LP1023 189,00 € Välj >>
Kou_LP1024 189,00 € Välj >>
Kou_LP1025 189,00 € Välj >>
Kou_LP1026 156,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP1027 189,00 € Välj >>
Kou_LP1028 189,00 € Välj >>
Kou_LP1029 189,00 € Välj >>
Kou_LP1030 156,60 € Välj >>
Kou_LP1031 189,00 € Välj >>
Kou_LP1032 189,00 € Välj >>
Kou_LP1033 189,00 € Välj >>
Kou_LP1034 189,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP1035 189,00 € Välj >>
Kou_LP1036 189,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP2001 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP2002 102,60 € Välj >>
Kou_LP2003 102,60 € Välj >>
Kou_LP2004 102,60 € Välj >>
Kou_LP2005 102,60 € Välj >>
Kou_LP2006 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP2007 102,60 € Välj >>
Kou_LP2008 102,60 € Välj >>
Kou_LP2009 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP2010 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP2011 102,60 € Välj >>
Kou_LP2012 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP2013 102,60 € Välj >>
Kou_LP2014 102,60 € Välj >>
Kou_LP2015 102,60 € Välj >>
Kou_LP2016 102,60 € Välj >>
Kou_LP2017 102,60 € Välj >>
Kou_LP2018 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP2019 102,60 € Välj >>
Kou_LP2020 102,60 € Välj >>
Kou_LP2021 102,60 € Välj >>
Kou_LP2022 102,60 € Välj >>
Kou_LP2023 102,60 € Välj >>
Kou_LP2024 102,60 € Välj >>
Kou_LP2025 102,60 € Välj >>
Kou_LP2026 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP2027 156,60 € Välj >>
Kou_LP2028 156,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP2029 156,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP2030 156,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP2031 156,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP2032 156,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP2034 156,60 € Välj >>
Kou_LP2035 156,60 € Välj >>
Kou_LP2036 156,60 € Välj >>
Kou_LP2037 189,00 € Välj >>
Kou_LP2038 189,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP2039 189,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP2040 189,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3003 102,60 € Välj >>
Kou_LP3004 102,60 € Välj >>
Kou_LP3005 102,60 € Välj >>
Kou_LP3006 102,60 € Välj >>
Kou_LP3007 102,60 € Välj >>
Kou_LP3008 102,60 € Välj >>
Kou_LP3009 102,60 € Välj >>
Kou_LP3010 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3011 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3012 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3013 102,60 € Välj >>
Kou_LP3014 102,60 € Välj >>
Kou_LP3015 102,60 € Välj >>
Kou_LP3016 102,60 € Välj >>
Kou_LP3017 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3018 102,60 € Välj >>
Kou_LP3019 102,60 € Välj >>
Kou_LP3020 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3021 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3022 102,60 € Välj >>
Kou_LP3023 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3024 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3025 102,60 € Välj >>
Kou_LP3026 102,60 € Välj >>
Kou_LP3027 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3028 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3029 102,60 € Välj >>
Kou_LP3030 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3031 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3032 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3033 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3034 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3035 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3036 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3037 102,60 € Välj >>
Kou_LP3038 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3039 102,60 € Välj >>
Kou_LP3040 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3041 102,60 € Kan inte reserveras >>
Kou_LP3042 102,60 € Kan inte reserveras >>