Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Förnyelseperiod 2.4.2024 - 1.5.2024

Allmän reserveringsperiod 2.5.2024 - 30.9.2024

Fria platser

Teh_LP1001 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP1002 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP1003 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP1004 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP1005 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP1006 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP1007 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP1008 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP1009 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP1010 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP1011 156,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP1012 156,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP1013 156,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP1014 156,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP1015 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP1016 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2001 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2002 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2003 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2004 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2005 189,00 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2006 156,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2007 189,00 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2008 189,00 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2009 189,00 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2010 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2011 189,00 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2012 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2013 156,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2014 189,00 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2015 156,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2016 189,00 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2017 156,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP2018 189,00 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3001 54,00 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3002 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3003 54,00 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3004 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3005 54,00 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3006 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3007 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3008 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3009 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3010 102,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3011 189,00 € Välj >>
Teh_LP3012 189,00 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3013 156,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3014 189,00 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3015 156,60 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3016 189,00 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3017 189,00 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3018 189,00 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP3019 189,00 € Kan inte reserveras >>
Teh_LP312b 81,00 € Kan inte reserveras >>