Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Fria platser

Kou_VLP001 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP002 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP003 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP004 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP005 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP006 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP007 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP008 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP009 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP010 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP011 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP012 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP013 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP014 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP015 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP016 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP017 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP018 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP019 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP020 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP021 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP022 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP023 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP024 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP025 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP026 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP027 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP028 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP029 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP030 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP031 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP032 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP033 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP034 54,00 € Kan inte reserveras >>