Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Fria platser

Kou_VLP001 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP002 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP003 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP004 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP005 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP006 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP007 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP008 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP009 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP010 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP011 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP012 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP013 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP014 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP015 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP016 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP017 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP018 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP019 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP020 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP021 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP022 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP023 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP024 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP025 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP026 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP027 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP028 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP029 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP030 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP031 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP032 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP033 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kou_VLP034 50,00 € Kan inte reserveras >>