Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Fria platser

Kul_VLP001 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP002 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP003 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP004 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP005 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP006 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP007 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP008 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP009 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP010 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP011 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP012 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP013 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP014 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP015 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP016 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP017 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP018 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP019 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP020 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP021 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP022 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP023 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP024 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP025 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP026 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP027 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kul_VLP028 50,00 € Kan inte reserveras >>