Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Förnyelseperiod 1.4.2022 - 1.5.2022

Allmän reserveringsperiod 1.5.2022 - 30.9.2022

Fria platser

Kir_VLP019 50,00 € Välj >>
Kir_VLP020 50,00 € Välj >>
Kir_VLP021 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kir_VLP022 50,00 € Välj >>
Kir_VLP023 50,00 € Välj >>
Kir_VLP024 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kir_VLP025 50,00 € Välj >>
Kir_VLP026 50,00 € Välj >>
Kir_VLP027 50,00 € Välj >>
Kir_VLP028 50,00 € Välj >>
Kir_VLP029 50,00 € Välj >>
Kir_VLP030 50,00 € Kan inte reserveras >>
Kir_VLP031 50,00 € Välj >>
Kir_VLP032 50,00 € Välj >>
Kir_VLP033 50,00 € Välj >>
Kir_VLP034 50,00 € Välj >>
Kir_VLP035 50,00 € Välj >>
Kir_VLP036 50,00 € Välj >>
Kir_VLP037 50,00 € Välj >>
Kir_VLP038 50,00 € Välj >>
Kir_VLP039 50,00 € Välj >>
Kir_VLP040 50,00 € Välj >>
Kir_VLP041 50,00 € Välj >>
Kir_VLP042 50,00 € Välj >>
Kir_VLP043 50,00 € Välj >>
Kir_VLP044 50,00 € Välj >>
Kir_VLP045 50,00 € Välj >>
Kir_VLP046 50,00 € Välj >>
Kir_VLP047 50,00 € Välj >>
Kir_VLP048 50,00 € Välj >>