Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Förnyelseperiod 1.4.2023 - 30.4.2023

Allmän reserveringsperiod 1.5.2023 - 31.12.2023

Fria platser

Rah_VLP001 54,00 € Välj >>
Rah_VLP002 54,00 € Välj >>
Rah_VLP003 54,00 € Välj >>
Rah_VLP004 54,00 € Välj >>
Rah_VLP005 54,00 € Välj >>
Rah_VLP006 54,00 € Välj >>
Rah_VLP007 54,00 € Välj >>
Rah_VLP008 54,00 € Välj >>
Rah_VLP009 54,00 € Välj >>
Rah_VLP010 54,00 € Välj >>
Rah_VLP011 54,00 € Välj >>
Rah_VLP012 54,00 € Välj >>
Rah_VLP013 54,00 € Välj >>
Rah_VLP014 54,00 € Välj >>
Rah_VLP015 54,00 € Välj >>
Rah_VLP016 54,00 € Välj >>
Rah_VLP017 54,00 € Välj >>
Rah_VLP018 54,00 € Välj >>
Rah_VLP019 54,00 € Välj >>
Rah_VLP020 54,00 € Välj >>
Rah_VLP021 54,00 € Välj >>
Rah_VLP022 54,00 € Välj >>
Rah_VLP023 54,00 € Välj >>