Förnya reservation
Det går att förnya reservation till följande period 2.4.2024 9.00 - 1.5.2024 15.00 Logga in för att förnya din reservation.

Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Förnyelseperiod 2.4.2024 - 1.5.2024

Allmän reserveringsperiod 2.5.2024 - 30.9.2024

Fria platser

Kät_VLP001 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP002 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP003 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP004 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP005 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP006 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP007 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP008 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP009 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP010 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP011 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP012 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP013 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP014 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP015 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP016 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP017 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP018 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP019 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP020 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP021 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP023 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP024 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP025 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP026 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP027 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP028 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP029 54,00 € Kan inte reserveras >>
Kät_VLP030 54,00 € Kan inte reserveras >>