Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Förnyelseperiod 1.4.2022 - 1.5.2022

Allmän reserveringsperiod 1.5.2022 - 30.9.2022

Fria platser

Pet_VLP043 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP044 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP045 50,00 € Välj >>
Pet_VLP046 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP048 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP049 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP050 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP051 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP052 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP053 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP055 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP056 50,00 € Välj >>
Pet_VLP057 50,00 € Välj >>
Pet_VLP059 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP060 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP061 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP062 50,00 € Välj >>
Pet_VLP063 50,00 € Välj >>
Pet_VLP064 50,00 € Välj >>
Pet_VLP065 50,00 € Välj >>
Pet_VLP066 50,00 € Välj >>
Pet_VLP067 50,00 € Välj >>
Pet_VLP068 50,00 € Välj >>
Pet_VLP069 50,00 € Välj >>
Pet_VLP070 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP071 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP072 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP073 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP074 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP075 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP076 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP077 50,00 € Välj >>
Pet_VLP078 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP079 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP080 50,00 € Välj >>
Pet_VLP082 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP083 50,00 € Välj >>
Pet_VLP084 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP085 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP086 50,00 € Välj >>
Pet_VLP087 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP088 50,00 € Välj >>
Pet_VLP089 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP090 50,00 € Välj >>
Pet_VLP091 50,00 € Välj >>
Pet_VLP098 50,00 € Välj >>
Pet_VLP099 50,00 € Välj >>
Pet_VLP100 50,00 € Välj >>
Pet_VLP101 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP102 50,00 € Välj >>
Pet_VLP103 50,00 € Välj >>
Pet_VLP104 50,00 € Välj >>
Pet_VLP105 50,00 € Välj >>
Pet_VLP106 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP107 50,00 € Välj >>
Pet_VLP108 50,00 € Välj >>
Pet_VLP109 50,00 € Välj >>
Pet_VLP110 50,00 € Välj >>
Pet_VLP111 50,00 € Välj >>
Pet_VLP112 50,00 € Välj >>
Pet_VLP113 50,00 € Välj >>
Pet_VLP114 50,00 € Välj >>
Pet_VLP115 50,00 € Välj >>
Pet_VLP116 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP117 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP118 50,00 € Välj >>
Pet_VLP119 50,00 € Välj >>
Pet_VLP120 50,00 € Välj >>
Pet_VLP121 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP122 50,00 € Välj >>
Pet_VLP123 50,00 € Välj >>
Pet_VLP124 50,00 € Välj >>
Pet_VLP125 50,00 € Välj >>
Pet_VLP126 50,00 € Välj >>
Pet_VLP127 50,00 € Välj >>
Pet_VLP128 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP129 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP130 50,00 € Välj >>
Pet_VLP131 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP132 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP133 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP134 50,00 € Välj >>
Pet_VLP135 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP136 50,00 € Välj >>
Pet_VLP137 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP138 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP139 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP140 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP141 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP142 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP143 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP144 50,00 € Välj >>
Pet_VLP145 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP147 50,00 € Välj >>
Pet_VLP148 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP149 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP150 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP151 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP152 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP153 50,00 € Välj >>
Pet_VLP154 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP155 50,00 € Välj >>
Pet_VLP156 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP158 50,00 € Välj >>
Pet_VLP159 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP160 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP162 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP164 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP166 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP167 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP168 50,00 € Välj >>
Pet_VLP169 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP171 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP172 50,00 € Välj >>
Pet_VLP173 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP174 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP175 50,00 € Välj >>
Pet_VLP176 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP177 50,00 € Välj >>
Pet_VLP178 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP180 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP181 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP182 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP183 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP184 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP185 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP186 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP187 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP190 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP191 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP192 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP193 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP194 50,00 € Välj >>
Pet_VLP195 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP196 50,00 € Välj >>
Pet_VLP197 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP198 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP199 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP200 50,00 € Välj >>
Pet_VLP201 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP202 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP203 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP204 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP205 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP206 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP207 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP208 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP209 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP210 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP211 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP212 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP213 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP214 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP215 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP216 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP217 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP218 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP219 50,00 € Välj >>
Pet_VLP220 50,00 € Välj >>
Pet_VLP221 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP222 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP223 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP224 50,00 € Välj >>
Pet_VLP225 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP226 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP227 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP228 50,00 € Välj >>
Pet_VLP229 50,00 € Välj >>
Pet_VLP230 50,00 € Välj >>
Pet_VLP231 50,00 € Välj >>
Pet_VLP232 50,00 € Välj >>
Pet_VLP233 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP234 50,00 € Välj >>
Pet_VLP235 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP236 50,00 € Välj >>
Pet_VLP237 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP238 50,00 € Välj >>
Pet_VLP239 50,00 € Välj >>
Pet_VLP240 50,00 € Välj >>
Pet_VLP241 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP242 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP243 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP244 50,00 € Välj >>
Pet_VLP245 50,00 € Välj >>
Pet_VLP246 50,00 € Välj >>
Pet_VLP247 50,00 € Välj >>
Pet_VLP248 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP249 50,00 € Välj >>
Pet_VLP250 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP251 50,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP252 50,00 € Kan inte reserveras >>