Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Förnyelseperiod 1.4.2023 - 30.4.2023

Allmän reserveringsperiod 1.5.2023 - 31.12.2023

Fria platser

Pet_VLP043 54,00 € Välj >>
Pet_VLP044 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP045 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP046 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP048 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP049 54,00 € Välj >>
Pet_VLP050 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP051 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP052 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP053 54,00 € Välj >>
Pet_VLP055 54,00 € Välj >>
Pet_VLP056 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP057 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP059 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP060 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP061 54,00 € Välj >>
Pet_VLP062 54,00 € Välj >>
Pet_VLP063 54,00 € Välj >>
Pet_VLP064 54,00 € Välj >>
Pet_VLP065 54,00 € Välj >>
Pet_VLP066 54,00 € Välj >>
Pet_VLP067 54,00 € Välj >>
Pet_VLP068 54,00 € Välj >>
Pet_VLP069 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP070 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP071 54,00 € Välj >>
Pet_VLP072 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP073 54,00 € Välj >>
Pet_VLP074 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP075 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP076 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP077 54,00 € Välj >>
Pet_VLP078 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP079 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP080 54,00 € Välj >>
Pet_VLP082 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP083 54,00 € Välj >>
Pet_VLP084 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP085 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP086 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP087 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP088 54,00 € Välj >>
Pet_VLP089 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP090 54,00 € Välj >>
Pet_VLP091 54,00 € Välj >>
Pet_VLP098 54,00 € Välj >>
Pet_VLP099 54,00 € Välj >>
Pet_VLP100 54,00 € Välj >>
Pet_VLP101 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP102 54,00 € Välj >>
Pet_VLP103 54,00 € Välj >>
Pet_VLP104 54,00 € Välj >>
Pet_VLP105 54,00 € Välj >>
Pet_VLP106 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP107 54,00 € Välj >>
Pet_VLP108 54,00 € Välj >>
Pet_VLP109 54,00 € Välj >>
Pet_VLP110 54,00 € Välj >>
Pet_VLP111 54,00 € Välj >>
Pet_VLP112 54,00 € Välj >>
Pet_VLP113 54,00 € Välj >>
Pet_VLP114 54,00 € Välj >>
Pet_VLP115 54,00 € Välj >>
Pet_VLP116 54,00 € Välj >>
Pet_VLP117 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP118 54,00 € Välj >>
Pet_VLP119 54,00 € Välj >>
Pet_VLP120 54,00 € Välj >>
Pet_VLP121 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP122 54,00 € Välj >>
Pet_VLP123 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP124 54,00 € Välj >>
Pet_VLP125 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP126 54,00 € Välj >>
Pet_VLP127 54,00 € Välj >>
Pet_VLP128 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP129 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP130 54,00 € Välj >>
Pet_VLP131 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP132 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP133 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP134 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP135 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP136 54,00 € Välj >>
Pet_VLP137 54,00 € Välj >>
Pet_VLP138 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP139 54,00 € Välj >>
Pet_VLP140 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP141 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP142 54,00 € Välj >>
Pet_VLP143 54,00 € Välj >>
Pet_VLP144 54,00 € Välj >>
Pet_VLP145 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP147 54,00 € Välj >>
Pet_VLP148 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP149 54,00 € Välj >>
Pet_VLP150 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP151 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP152 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP153 54,00 € Välj >>
Pet_VLP154 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP155 54,00 € Välj >>
Pet_VLP156 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP158 54,00 € Välj >>
Pet_VLP159 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP160 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP162 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP164 54,00 € Välj >>
Pet_VLP166 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP167 54,00 € Välj >>
Pet_VLP168 54,00 € Välj >>
Pet_VLP169 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP171 54,00 € Välj >>
Pet_VLP172 54,00 € Välj >>
Pet_VLP173 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP174 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP175 54,00 € Välj >>
Pet_VLP176 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP177 54,00 € Välj >>
Pet_VLP178 54,00 € Välj >>
Pet_VLP180 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP181 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP182 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP183 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP184 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP185 54,00 € Välj >>
Pet_VLP186 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP187 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP190 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP191 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP192 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP193 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP194 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP195 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP196 54,00 € Välj >>
Pet_VLP197 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP198 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP199 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP200 54,00 € Välj >>
Pet_VLP201 54,00 € Välj >>
Pet_VLP202 54,00 € Välj >>
Pet_VLP203 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP204 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP205 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP206 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP207 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP208 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP209 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP210 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP211 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP212 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP213 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP214 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP215 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP216 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP217 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP218 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP219 54,00 € Välj >>
Pet_VLP220 54,00 € Välj >>
Pet_VLP221 54,00 € Välj >>
Pet_VLP222 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP223 54,00 € Välj >>
Pet_VLP224 54,00 € Välj >>
Pet_VLP225 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP226 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP227 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP228 54,00 € Välj >>
Pet_VLP229 54,00 € Välj >>
Pet_VLP230 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP231 54,00 € Välj >>
Pet_VLP232 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP233 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP234 54,00 € Välj >>
Pet_VLP235 54,00 € Välj >>
Pet_VLP236 54,00 € Välj >>
Pet_VLP237 54,00 € Välj >>
Pet_VLP238 54,00 € Välj >>
Pet_VLP239 54,00 € Välj >>
Pet_VLP240 54,00 € Välj >>
Pet_VLP241 54,00 € Välj >>
Pet_VLP242 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP243 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP244 54,00 € Välj >>
Pet_VLP245 54,00 € Välj >>
Pet_VLP246 54,00 € Välj >>
Pet_VLP247 54,00 € Välj >>
Pet_VLP248 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP249 54,00 € Välj >>
Pet_VLP250 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP251 54,00 € Kan inte reserveras >>
Pet_VLP252 54,00 € Kan inte reserveras >>